dr Krzysztof Tyczko

tłumacz i nauczyciel – polski i rosyjski

Doświadczenie i skrupulatność.

 • polski i rosyjski
 • Trados 2022, Subtitle Edit
 • koszt usługi jest znany od razu – szybka wycena za 1800 znaków oryginału, arkusz, akt lub za czas pracy
 • instrukcje obsługi, procesy produkcyjne, regulaminy, polityki wewnętrzne firm i organizacji, opisy produktów, prezentacje, raporty, analizy biznesowe, reklamy, teksty w obszarze nauk humanistycznych, publicystyka, wydarzenia kulturalne, literatura: proza, dramat, teksty piosenek
 • tłumaczenia audiowizualne: filmy dokumentalne, edukacyjne i fabularne
 • napisy do filmów
 • ustne: konsekutywne, symultaniczne
 • ustne: humanistyczne konferencje naukowe i wydarzenia kulturalne, polityka, spotkania biznesowe, prezentacje produktów, szkolenia na stanowisku pracy, audyty w fabrykach, egzaminy dla pracowników (nieprzysięgłe)
 • telefony do Rosji, Ukrainy, Białorusi i innych krajów
 • pomoc w przeprowadzeniu badań rynku i społeczeństwa
 • oprócz praktyki translatorskiej jestem również dydaktykiem tłumaczenia pisemnego i ustnego