TŁUMACZENIA PISEMNE I USTNE POLSKI I ROSYJSKI

 • pisemne: szybka wycena i koszt znany od razu
 • płatność za ilość znaków ze spacjami oryginału
 • napisy do filmów
 • techniczne: instrukcje obsługi, procesy produkcyjne i inne
 • marketingowe: reklamy, opisy produktów, prezentacje, wystąpienia
 • biznesowe: umowy, regulaminy, dokumenty wewnętrzne, raporty
 • analizy sytuacji politycznej, artykuły, wydarzenia kulturalne
 • teksty naukowe (humanistyka)
 • teksty artystyczne (głównie proza, dramat)
 • oprócz praktyki translatorskiej jestem również dydaktykiem tłumaczenia pisemnego
 • ustne: konsekutywne, szeptane, kabinowe
 • konferencje naukowe i wydarzenia kulturalne
 • prezentacje produktów
 • szkolenia na stanowisku pracy i inne
 • audyty w fabrykach, egzaminy dla pracowników (nieprzysięgłe)
 • pomoc w przeprowadzeniu badań rynku itp.
 • telefony do Rosji, Ukrainy, Białorusi i innych krajów
 • oprócz praktyki translatorskiej jestem również dydaktykiem tłumaczenia ustnego

Kontakt? 😊