dr Krzysztof Tyczko

tłumacz i nauczyciel – polski i rosyjski

Dociekliwość i skrupulatność.

  • polski i rosyjski
  • Trados, Subtitle Edit
  • koszt usługi jest znany jeszcze przed rozpoczęciem pracy – szybka wycena za 1800 znaków oryginału, arkusz, akt lub za czas pracy
  • instrukcje obsługi, procesy produkcyjne, regulaminy, polityki wewnętrzne firm i organizacji, opisy produktów, prezentacje, raporty, analizy biznesowe, reklamy, teksty w obszarze nauk humanistycznych, publicystyka, wydarzenia kulturalne, teksty prozatorskie i dramatyczne
  • tłumaczenia audiowizualne: filmy dokumentalne, edukacyjne i fabularne
  • napisy do filmów
  • tłumaczenia ustne (konsekutywne, symultaniczne): humanistyczne konferencje naukowe i wydarzenia kulturalne, polityka, spotkania biznesowe, prezentacje produktów, szkolenia na stanowisku pracy, audyty w fabrykach, egzaminy dla pracowników (nieprzysięgłe)
  • telefony do Rosji, Ukrainy, Białorusi i innych krajów
  • pomoc w przeprowadzeniu badań rynku i społeczeństwa
  • oprócz praktyki translatorskiej jestem również dydaktykiem tłumaczenia pisemnego i ustnego